Storitve

CELOVITA PONUBA

Ogled nepremičnine in izračun tržne vrednosti nepremičnine.
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in stanja na katastru, za posamezno nepremičnino.

Zastopanje strank pri upravnih postopkih (lokacijska, gradbena dovoljenja) in geodetskih postopkih (delitve parcel, spremembe vrste rabe).
Priprava listin v prometu z nepremičninami.

Organizacija priprave prostorskih aktov (zazidalni načrti, skupinske lokacijske dokumentacije).
Inženiring – gradbeni in investicijski.

Gradnja nepremičnin za prodajo na trgu.

Imate vprašanje?